1387

มาตรการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางจาก 4 ประเทศ และ 2 เขตปกครองพิเศษ ที่มีการประกาศเขตติดโรคติดต่ออันตราย สำหรับผู้ที่มีไข้และแสดงอาการต้องสงสัยติดเชื้อ COVID-19 เจ้าหน้าที่จะแยกเพื่อตรวจสอบประวัติจากสนามบิน และส่งตัวตรวจทดสอบเชื้อต่อไป (ข้อมูล ณ 13 มี.ค. 63)

มาตรการคัดกรองคน จากประเทศกลุ่มเสี่ยง