1389

ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนต้าน COVID-19 ในแต่ละประเทศ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (ข้อมูล ณ 17 มี.ค. 63)

ความคืบหน้าวัคซีน COVID-19