2976

ข้อปฏิบัติในการกักตัว 14 วัน ภายในที่พักอาศัย เพื่อเฝ้าระวังอาการจากความเสี่ยงได้รับเชื้อ COVID-19 สำหรับผู้ที่ต้องกักตัวและผู้ใกล้ชิด

ข้อปฏิบัติการกักกันในที่พักอาศัย
ข้อปฏิบัติการกักกันในที่พักอาศัย
ข้อปฏิบัติการกักกันในที่พักอาศัย