3019

สรุป! มติ ครม.สกัด COVID-19 เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 63 จากแถลงมติ ครม. เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

สรุปมติ ครม.สกัด COVID-19