2654

กรมอนามัย มีคำแนะนำสำหรับ 10 สถานที่เสี่ยงแพร่เชื้อโรค COVID-19 เช่น สถานที่ราชการ รถแท็กซี่ เรือโดยสาร ระบบขนส่งทางราง ร้านอาหาร สถานีขนส่ง สนามบิน แนะทำความสะอาด หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันหากต้องไปในสถานที่แออัด

10 สถานที่เสี่ยงแพร่เชื้อ COVID-19