5900

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทดสอบพบว่า "ผ้าฝ้ายมัสลิน" มีความเหมาะสมใช้ทำหน้ากากผ้ามากกว่าผ้าชนิดอื่น เพราะมีประสิทธิภาพกันละอองน้ำ เส้นใยผ้าสามารถกันอนุภาคขนาดเล็กได้ดี และซักใช้ซ้ำได้หลายครั้ง

คุณสมบัติ “ผ้าฝ้ายมัสลิน”