2381

การป้องกันตนเองให้ห่างไกลจาก COVID-19 ไม่เพียงแค่คำนึงถึงการลดกิจกรรมทางสังคมเท่านั้น แต่ยังมีข้อปฏิบัติที่ต้องเคร่งเครัดโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ร่วมกับผู้ที่อยู่ในภาวะกักกันตนเองเป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังอาการ COVID-19

8 วิธีปฏิบัติตัวในบ้านที่มีผู้กักกัน