1656

แนะนำเทคนิคง่าย ๆ สำหรับคนที่ต้องทำงานที่บ้าน (Work from Home) ในสถานการณ์ COVID-19 กำลังแพร่ระบาด เพื่อร่วมกันรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อ

6 วิธีทำงานที่บ้านอย่างไรให้ได้งาน