4303

ร่วมใจกันอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ด้วยการทำงานที่บ้าน เพื่อลดโอกาสได้รับและแพร่เชื้อ COVID-19 ที่สามารถติดต่อกันผ่านละอองฝอยจากการไอจาม

“ทำงานที่บ้าน” อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ