1411

ในระยะเวลา 14 วัน มีข้อสังเกตอะไรบ้างที่เราควรจดจำไว้เป็นข้อมูล เวลาไปพบหมอ เพื่อให้หมอสามารถวินิจฉัยโรคได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้

14 วันต้องจำอะไร หากต้องบอกหมอ