993

ย้ำอีกครั้ง! 26 สถานที่ใน กทม. ปิดชั่วคราว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 มี.ค. - 12 เม.ย. 63 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 22 วัน หากฝ่าฝืน! มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บ. หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนไม่ต้องกักตุนสินค้าและอาหาร แค่หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก และเว้นระยะห่าง Social Distance เพื่อลดการแพร่เชื้อและป้องกัน COVID-19

กทม.สั่งปิดชั่วคราว 26 สถานที่!