438

วันนี้ (25 มี.ค. 63) นายกรัฐมนตรี ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน คุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. - 30 เม.ย. 63 โดยใช้อำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2548

ถอดรหัส “ข้อกำหนด” คำแถลงนายกรัฐมนตรี