2252

สธ. แนะนำประชาชนไม่ควรซื้อชุดตรวจผลโควิด-19 หรือ RAPID TEST COVID มาใช้เอง แม้ทำให้รู้ผลเร็วแต่การแปลผลเสี่ยงผิดพลาด และเกิดอันตรายได้ โดยเครื่องมือนี้เป็นอุปกรณ์การแพทย์ที่ต้องจดแจ้งกับ อย. เพื่อนำมาจำหน่ายเท่านั้น ปัจจุบันมีเพียง 3 บริษัทที่ผ่านการประเมินคุณภาพ

ทำไม…ไม่ควรใช้ชุดตรวจ Rapid Test ด้วยตนเอง