9587

นพ.ยง ภู่วรวรรณ โพสต์เตือนหน้ากากคลุมหน้า Face Shield ไม่เหมาะในการใช้สวมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 โดยที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย ทั้งยังระบุถ้าใครจะใส่หน้ากากอนามัย และคลุมด้วย Face Shield ก็สามารถทำได้ เพราะหน้ากากคลุมหน้าที่ใช้พลาสติกบางใสอ่อนไปอ่อนมา จะยิ่งลดความปลอดภัยลงอีกแต่ต้องไม่ลืมว่าจะต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วย

ห้ามใส่ Face Shield อย่างเดียว!