4100

แนะนำเลย!! วิธีใช้งาน "เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก" อย่างถูกต้องด้วย 4 ขั้นตอนง่าย ๆ สิ่งสำคัญคือไม่ควรสัมผัส หรือหายใจบนเลนส์ของหัววัด และผู้ถูกวัดอุณหภูมิร่างกายควรอยู่ในบริเวณที่ทำการวัดอย่างน้อย 5 นาที เพื่อความแม่นยำของตัวเลขอุณหภูมิ

4 ขั้นตอนใช้เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก