2060

ไทยพีบีเอสรวบรวมวิธีดูแลผู้สูงอายุให้ปลอดภัยจาก COVID-19 ที่กำลังระบาด เพราะผู้สูงวัยคือกลุ่มเสี่ยงที่ป่วยได้ง่าย ลูกหลานจึงควรดูแลใส่ใจเป็นพิเศษ

วิธีดูแลผู้สูงอายุห่างไกล COVID-19