983

สำรวจคลังยา ข้อมูลจากการแถลงข่าวของ สธ. 30 มีนาคม 2563 ยืนยัน ไทยมี "ฟาวิพิราเวียร์" ยาสำคัญที่ใช้ในการรักษาโควิดเพียงพอ

สำรวจคลังยาฟาวิพิราเวียร์