267

"ขนส่งทางบก" ยกระดับมาตรการเว้นระยะห่างใจังหวัดภาคใต้ ระงับเดินรถโดยสารสาธารณะ ประกาศเมื่อ 30 มีนาคม 2563 เพื่อยกระดับการป้องกันและลดการแพร่เชื้อ COVID-19

ระงับเดินรถโดยสารสาธารณะในจังหวัดภาคใต้