1596

เปิดจุดเสี่ยงเชื้อโรคสะสมมากสุดในมือของคุณ ซึ่งโดยมากเป็นจุดที่ไม่ได้เน้นการล้างถู รู้อย่างนี้แล้ว! อย่าลืมหมั่นล้างมือให้นาน 20 วินาทีขึ้นไปต่อครั้ง เน้นซอกเล็บ ถูข้อมืออย่างทั่วถึง เพื่อป้องกัน COVID-19 ให้ไกลจากตัวเรา

คุณล้างมือสะอาดแค่ไหน