1056

เปิดตัวเลขการกระจายหน้ากากอนามัย จำนวน 2.3 ล้านชิ้นต่อวัน ว่ากระจายไปที่ใดบ้าง

หน้ากาก 2.3 ล้านชิ้น กระจายไปไหน