2327

6 ข้อควรรู้ก่อนใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพราะเจลแอลกอฮอล์สามารถติดไฟได้ ผู้ที่ใช้เจลล้างมือหลังชโลมเปียกทั่วมือแล้วจึงควรรอให้แห้งก่อน ซึ่งใช้เวลาเพียงครึ่งนาทีแอลกอฮอล์ก็จะระเหยไป และหลังจากที่แห้งแล้วก็ไม่เป็นอันตรายใดๆ อย่างไรก็ตาม การล้างมือที่ดีที่สุดคือควรล้างด้วยน้ำและสบู่ แต่หากในกรณีไม่สะดวก สามารถใช้เจลล้างมือแทนได้เช่นกัน

รู้ก่อนใช้! เจลแอลกอฮอล์