1252

ตัวเลขจากการคาดการณ์ของมหาวิทยาลัยซิดนีย์ สะท้อนถึงความสำคัญของมาตรการ Social Distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคม กับการลดจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19

ความสำคัญของ Social Distancing กับการลดผู้ติดเชื้อ