1298

สธ.ปรับเกณฑ์เฝ้าระวังสอบสวนโรค COVID-19 ใหม่ ขยายผู้ป่วยที่จะเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังและสอบสวน โดยนำเข้าสู่การตรวจในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งไม่มีอาการแต่มีความเสี่ยงสูง

ขยายเกณฑ์เฝ้าระวัง-สอบสวนโรคตรวจฟรี