1785

อัตราการติดเชื้อ COVID-19 ต่อจำนวนการตรวจใน 10 ประเทศ ข้อมูลจาก สธ.แถลง วันที่ 7 เม.ย. 63

อัตราติดเชื้อ COVID-19 ต่อจำนวนการตรวจ