771

เปิดรายชื่อตลาด 10 แห่งที่ได้รับการยกเว้นค่าเช่าแผง ตั้งแต่ มี.ค. 63 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หนึ่งในมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ของ กทม.

ยกเว้นค่าเช่าแผงตลาด 10 แห่ง