1867

ยิ่งอายุมาก ยิ่งมีโอกาสเสี่ยงเสียชีวิตมาก หากติดเชื้อ COVID-19 เทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ มาร่วมใจกันลดการเป็นพาหะนำเชื้อเข้าบ้าน ด้วยการงดเดินทางกลับภูมิลำเนา งดรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ แต่เปลี่ยนมาใช้วิธีสื่อสารทางออนไลน์แทน โดยส่งข้อความ วิดีโอคอล หรือโทรศัพท์ส่งเสียงทักทายเป็นคำอวยพรต้อนรับปีใหม่ไทยที่กำลังจะมาถึง นอกจากผู้สูงวัย ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้ว ผู้ที่เป็นโรคประจำตัว ผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำ และมีภาวะน้ำหนักเกิน ก็คือกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังด้วยการหมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ใช้ช้อนกลาง เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันอาการรุนแรงที่จะเกิดขึ้นหากติดเชื้อ  COVID-19

4 กลุ่มเสี่ยงมีอาการรุนแรง หากป่วย COVID-19