406

จังหวัดใดบ้างในประเทศไทยที่พบผู้ป่วย COVID-19 คนแรก เหตุสัมผัสโรคจากต่างประเทศ

25 จังหวัด ผู้ป่วยคนแรกสัมผัสโรคจาก “ต่างประเทศ”
25 จังหวัด ผู้ป่วยคนแรกสัมผัสโรคจาก “ต่างประเทศ”
25 จังหวัด ผู้ป่วยคนแรกสัมผัสโรคจาก “ต่างประเทศ”
25 จังหวัด ผู้ป่วยคนแรกสัมผัสโรคจาก “ต่างประเทศ”