1378

ผู้สูงอายุมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าเมื่อเทียบกับคนวัยทำงาน ขณะที่เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี หากติดเชื้อ COVID-19 จะเสี่ยงมีอาการรุนแรงกว่าเด็กโต ดังนั้นผู้สูงอายุและเด็กเล็กคือกลุ่มเสี่ยงที่ควรระมัดระวังในการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ เพื่อป้องกัน COVID-19

ผู้สูงอายุ-เด็กเล็กไม่ควรออกจากบ้าน