1445

รายชื่อ 12 จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 คนแรกของจังหวัด โดยเริ่มต้นจากชาวไทยที่กลับมาจากต่างประเทศ

จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 จากชาวไทยที่กลับจากต่างประเทศ