2393

แนะ 7 มาตรการรับมือ COVID-19 ในที่พักอาศัยที่มีพื้นที่ส่วนกลาง ที่ทุกคนควรรู้และนำไปปฎิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 ในที่พักอาศัยที่มีผู้คนอยู่รวมกันหลายคน

มาตรการรับมือ COVID-19 ในที่พักอาศัยที่มีพื้นที่ส่วนกลาง