1091

รายชื่อ 9 จังหวัดที่เริ่มต้นพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 โดยมาจากสถานบันเทิง

9 จังหวัด “เริ่ม” จากคนติดเชื้อมาจากสถานบันเทิง