1487

รายชื่อ 18 จังหวัดที่เริ่มต้นพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 โดยเริ่มต้นมาจากสนามมวย

18 จังหวัดติดเชื้อ เริ่มจากสนามมวย