461

ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลก ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงมาก เป็นไข้หวัดธรรมดา 80% แล้วจะมีผู้ป่วยกลุ่มไหนบ้างที่เสี่ยงปอดอักเสบ

ผู้ป่วย COVID-19 เสี่ยงปอดอักเสบ