2765

กรมควบคุมโรค แนะ 8 วิธี “Social Distancing” เพิ่มระยะห่างทางสังคม เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อและป้องกัน การแพร่ระบาด COVID-19 จากคนสู่คน ไม่ให้เชื้อขยายเป็นวงกว้าง

8 วิธี “Social Distancing” ป้องกัน COVID-19 แพร่ระบาด