2419

แนะวิธีทำความสะอาดโทรศัพท์มือถือ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ทั้งรุ่นที่กันน้ำและรุ่นที่ไม่กันน้ำ

แนะวิธีทำความสะอาดมือถือ