3516

อยู่บ้านป้องกัน COVID-19 นาน ๆ หลายคนคงหนีไม่พ้นต้องต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกิน เรียกว่าเป็นเมนูฮิตประจำบ้าน อย่างไรก็ตามควรเติมผักและเนื้อสัตว์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหาร และไม่ควรกินเกิน 2 - 3 ซองต่อสัปดาห์

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปรับนิดได้ประโยชน์