2483

8 วิธีป้องกัน COVID-19 สำหรับคนเป็นเบาหวาน ซึ่งต้องดูแลร่างกายเป็นพิเศษ ทั้งนี้หากมีไข้ ไอจาม ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

ป้องกัน COVID-19 สำหรับคนเป็นเบาหวาน