21606

ศบค. แถลงรายชื่อ 9 จังหวัดที่ไม่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 มาก่อน และ 25 จังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยใหม่เพิ่มในช่วง 14 วันที่ผ่านมา (2-15 เม.ย.) (ข้อมูล ณ วันที่ 16 เม.ย. 63)

9 จังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19