2514

ข้อควรรู้สำหรับคุณพ่อคุณแม่! ว่าทำไมไม่ควรใส่ "หน้ากากผ้า - Face shield" ให้เด็กทารก เพราะเสี่ยงอันตราย ทำให้เด็กขาดอากาศหายใจ มีผลต่อระบบประสาท และวัสดุพลาสติกอาจบาดใบหน้าดวงตาเด็กได้

“หน้ากากผ้า – Face shield” ทำไมไม่ควรใส่ให้เด็กทารก