6950

แม้ว่าเชื้อ COVID-19 จะตาย หากอยู่ในสิ่งแวดล้อมข้างนอก แต่ก็พวกมันก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งไม่เท่ากันในสภาพพื้นผิวต่าง ๆ กัน ถ้าหากเราไปสัมผัสมันขณะมีชีวิตเข้าก็เสี่ยงติดเชื้อได้ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการล้างมือบ่อย ๆ จึงเป็นวิธีป้องกันตัวเองที่ดีที่สุด

เชื้อ COVID-19 มีชีวิตได้นานแค่ไหน