2696

ศบค. แถลงรายชื่อ 27 จังหวัดที่ไม่มีรายงานพบผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา (3-16 เม.ย. 63) และ 9 จังหวัดที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 63)

27 จังหวัดไม่มีผู้ป่วยใหม่ในช่วง 14 วัน