1234

กลุ่มคนไทยจากมาเลเซีย จะเดินทางกลับผ่านทางด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส, ด่านสะเดา จ.สงขลา ด่านละ 100 คน และด่านเบตง จ.ยะลา ด่านตำมะลัง ด่านวังประจัน จ.สตูล ด่านละ 50 คน รวมต่อวันจะมีคนไทยกลับเข้าประเทศไม่เกิน 300 คน โดยจะเริ่มทยอยเดินทางกลับ ในวันที่ 18 เม.ย. 63

5 ช่องทางคนไทยเดินทางกลับจากมาเลเซีย 18 เม.ย. 63