691

สธ.แถลงความคืบหน้าการผลิตวัคซีนต้าน COVID -19 เผยนักวิจัยไทยผลิตวัคซีนอยู่ในขั้นในการทดลองในสัตว์แล้ว พร้อมยืนยันต้องเดินหน้า 2 แนวทาง เดินหน้าผลิตวัคซีนเองและร่วมพัฒนาและวิจัยกับต่างชาติ (ข้อมูลแถลง เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 63)

ความคืบหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีน COVID-19 ของไทย
ความคืบหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีน COVID-19 ของไทย
ความคืบหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีน COVID-19 ของไทย