3018

สธ. เผยผลการวิจัยฟ้าทะลายโจรมีผลยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสในหลอดทดลอง แนะกินทันทีเมื่ออาการคล้ายหวัด แต่ไม่ควรกินเพื่อหวังผลป้องกันโรคโดยที่ยังไม่ป่วย

ฟ้าทะลายโจร กินให้ถูกต้อง