1514

สธ.เตรียมแนวทางการเรียนการสอน หากเปิดเทอม 1 ก.ค. 63 หลังต้องเลื่อนการเปิดเทอมจากสถานการณ์ COVID-19 ระบาด

แนวทางการเรียนการสอน เปิดเทอม 1 ก.ค. 63