4626

กินร้อน ใช้ช้อนกลาง อาจไม่พอ!! มาคุมเข้มป้องกัน COVID-19 ให้ชะงัก ด้วยการแยกเขียงและมีดสำหรับอาหารสุก-ดิบ ไม่ใช้ปะปนกัน ล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสอาหารดิบและก่อนกินอาหาร รวมถึงเลี่ยงกินอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงพยาธิได้ด้วย

กินอย่างปลอดภัย ห่างไกล COVID-19