3326

แนะนำหลัก 5 อ. ดูแลผู้สูงอายุแบบง่าย ๆ ให้มีสุขภาพดี พร้อมสู้ COVID-19 เพราะผู้สูงอายุคือกลุ่มเสี่ยงมีอาการรุนแรงหากติดเชื้อ COVID-19 การป้องกันไม่ให้ป่วยตั้งแต่เริ่มต้นจึงเป็นสิ่งที่ควรทำมากที่สุด

5 อ. ดูแลผู้สูงอายุสู้ COVID-19