2184

รู้หรือไม่…ผู้ป่วย COVID-19 ของไทยรักษาหายถึง 90% โดยมี 3 ปัจจัยที่ทำให้มีอัตราการรักษาหายสูงขึ้น (ข้อมูล ณ 28 เม.ย. 63)

3 ปัจจัย อัตรารักษาหายสูงขึ้น