1018

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยว่า ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต พบว่า ช่วง มี.ค.คนไทยรักษาระยะห่าง 86.9% แต่เมื่อถึงช่วงเดือน เม.ย. พบว่าคนเว้นระยะห่างน้อยลงเหลือ 82.4% ส่วนการสวมหน้ากาก มีการสวมหน้ากากเพิ่มขึ้นจาก 70% เป็น 96.8% ในเดือน เม.ย.

สำรวจพฤติกรรมคนไทย ป้องกัน COVID-19