3080

โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 5 พ.ค. 63 ระบุเจ้าหน้าที่ได้ติดตามกิจการ/กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลาย ช่วงวันที่ 4 พ.ค.ที่ผ่านมา จำนวน 9,383 แห่ง พบปฏิบัติตามมาตรการ 9,032 แห่ง คิดเป็น 96% และไม่ปฏิบัติตาม 351 แห่ง คิดเป็น 4%

กิจกรรมที่ผ่อนปรน ทำตามมาตรการหรือไม่ ?